Krajina Mladých

Krajina mladych / A Country for the Young – is a podcast that tries to answer the basic question: “What does the world of young people look like today?”. This podcast, in the Slovak language, offers expert as well as authentic insights into the world of young people living in Slovakia.

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: “Aký je dnešný svet mladých ľudí?” a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.
Klient: Rada mládeže Slovenska
Produkcia, strih, sound-dizajn: Katarína Urban Richterová

Close Menu